+5 años con

Información y servicios de Planxa I Pintura Rafel Grandio

  • Taller de planxa i pintura. Restauració clàssics . pulimentat
  • Cotxe de substitució.
  • Empresa certificada per certified first.

Actividades

  • Talleres de chapa y pintura

Sigue a Planxa I Pintura Rafel Grandio

Acerca de Planxa I Pintura Rafel Grandio

Taller de Planxa i Pintura ubicat a Vic, avalat per més de 30 anys dexperiència en el món de la reparació de la utomòbil, amb un equip de 6 operaris completament experimentats, i amb formació continua, adaptant constantment el sistema de treball a les noves tecnologies i amb la maquinària dúltima generació, per tant, dotant a les reparacions dun excel·lent acabat i a amb un servei ràpid i eficient.
Tot això fa que siguem empresa certificada per Certified First.

Taller de chapa y pintura ubicado en Vic, avalado por más de 30 años de experiencia en el mundo de la reparación del automóvil, con un equipo de 6 operarios completamente experimentados, y con formación continua adaptando constantemente el sistema de trabajo a las nuevas tecnologías y con la maquinaria de última generación, por lo tanto, dotando a las reparaciones de un excelente acabado y con un servicio rápido y eficiente.

Todo esto hace que seamos empresa certificada por Certified First.

Què fem:

Treballem per a totes les companyies dassegurances, concessionaris, particulars, empreses amb flotes dautomòbils i furgonetes, autocaravanes, motos..., donant servei de :
- Planxa, pintura.
- Pulimentat integral.
- Descontaminació i encerat.
- Recuperació dòptiques.
- Reparació de plàstics i polièster.
- Restauració de vehicles clàssics.
- Vehicle de substitució.
- Servei de recollida i entrega a domicili.
- Pintat de llandes...

També si es desitja tenim servei de neteja dinteriors i exteriors.

Trabajamos para todas las compañías de seguros, concesionarios, particulares, empresas con flotas de automóviles y furgonetas, autocaravanas, motos..., dando servicio de:

- Plancha, pintura.
- Pulido integral.
- Descontaminación y encerado.
- Recuperación de ópticas.
- Reparación de plásticos y poliéster.
- Restauración de vehículos clásicos.
- Vehículo de sustitución.
- Servicio de recogida y entrega a domicilio.
- Pintado de llantas...

También si se desea tenemos servicio de limpieza de interiores y exteriores.

Planxa I Pintura Rafel Grandio es una empresa que fue constituida el 01/01/2002 bajo la forma social de SOCIEDAD LIMITADA y cuyo CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se corresponde con la actividad: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. Cuenta actualmente con una plantilla de de 0 a 10. Su capital social es de 10.000€ - 50.000€. Actualmente, su facturación se encuentra en el rango de entre 0€ - 500.000€.

Información financiera y mercantil

  • Fecha de constitución: 01/01/2002
  • Forma social: SOCIEDAD LIMITADA
  • Actividad CNAE: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
  • Rango Nº empleados: de 0 a 10
  • Rango de facturación: 0€ - 500.000€
  • Rango del capital social: 10.000€ - 50.000€

Actividades relacionadas

talleres de reparacion de piezas de vehiculos, talleres electricos para vehiculos.

0  opiniones de la comunidad


Cargando comentarios. Espere, por favor.