+20 años con

Información y servicios de CECOT

La Cecot és una patronal multisectorial que promou i defensa els interessos de les empreses catalanes, oferint un servei innovador i de qualitat.

Actividades

  • ASOCIACIONES EMPRESARIALES
  • CECOT forma parte de la red BeeDIGITAL y su información está verificada y protegida.

Quiénes somos y qué hacemos

La Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituïda l'any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat d'autònoms, microempreses, Pymes i grans empreses.

La Cecot es una asociación empresarial multisectorial, constituida en 1978 e integrada por una gran diversidad de gremios y asociaciones empresariales; una patronal de patronales, que aglutina los intereses de sus gremios y asociaciones, que actúa como representante ante los interlocutores sociales y presta directamente o indirectamente los servicios más avanzados para fomentar la competitividad de autónomos, microempresas, Pymes y grandes empresas.
La nostra missió és la de promoure i defensar èticament els interessos de les empreses catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d'acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

Nuestra misión es la de promover y defender éticamente los intereses de las empresas catalanas ofreciendo un servicio innovador y de calidad en respuesta a sus necesidades presentes y futuras, de acuerdo con el desarrollo social, natural y económico de su entorno.

Reserva un parking cerca de aquí

0  opiniones de la comunidad


Cargando comentarios. Espere, por favor.