+20 años con

Información y servicios de Parc Sanitari Sant Joan De Déu

  • Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials,
  • Docents i de recerca integrats en dos grans àmbits
  • Hospital General, Salut Mental

Actividades

  • Salud mental y psiquiatría: centros sanitarios

Información adicional

  • Fax: 936520051
  • Fecha de apertura: Enero 2011

Acerca de Parc Sanitari Sant Joan De Déu

Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca integrats en dos grans àmbits:- Hospital General

- Salut Mental


Aquesta estructura permet proporcionar una atenció integral de qualitat, tant en l'aspecte sanitari com social, potenciant a més un model proactiu de serveis de base comunitària. En l'àmbit de Salut Mental, inclosa la xarxa penitenciària, s'ha desenvolupat un ampli conjunt de dispositius especialitzats en salut mental i rehabilitació d'adults en el territori. En l'Hospital General es potencien fórmules d'atenció innovadores per a evitar estàncies hospitalàries convencionals, impulsant l'atenció ambulatòria.

La Institució ha anat creixent, consolidant i diversificant la seva cartera de serveis amb la voluntat de més forts i actuals els seus valors i la seva missió vers LES PERSONES.

El gran objectiu és constituir una sòlida xarxa de serveis integrats, accessibles i de proximitat i establint, mantenint i reforçant les relacions amb la ciutadania i el territori.

Només així podrem continuar lluitant amb pes ferm contra l'estigma social vinculat històricament a les persones que pateixen una malaltia mental

Xarxa de serveis


Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel.lectual

Àrea Sociosanitària

Àrea Hospital General

Servei d'Infermeria

Actividades relacionadas

salud mental y psiquiatría: centros sanitarios, hospitales, clínicas médicas, asistencia social: servicios profesionales privados.

0  opiniones de la comunidad


Cargando comentarios. Espere, por favor.