Información y servicios de Garriga Enginyers

GARRIGA ENGINYERS és una empresa que té com a activitat principal la prestació de serveis d’enginyeria industrial en sectors com l’edificació, l’industrial, i l’obra civil.

Actividades

  • INGENIERIA: PROYECTOS
  • Garriga Enginyers forma parte de la red BeeDIGITAL y su información está verificada y protegida.

Quiénes somos y qué hacemos

En el camp de l’edificació GARRIGA ENGINYERS ofereix serveis d’assessorament integral en el disseny de les instal·lacions dels edificis, tant a particulars com a professionals, estudis d’arquitectura, constructores, promotores, així com a organismes i institucions publiques. Els serveis prestats per GARRIGA ENGINYERS aniran des del disseny conceptual inicial de les instal·lacions a projectar en l’edifici fins a la posada en servei de les mateixes, passant per donar suport tècnic en el camp de les instal·lacions en el projecte global executiu de l’edifici, sempre amb l’objectiu d’integrar les instal·lacions en el mateix, a més de l’assessorament en aspectes energètics i de sostenibilitat mediambiental, així com de posterior funcionament de les mateixes.També GARRIGA ENGINYERS ofereix serveis de suport tècnic a la direcció d’obra de l’edifici en matèria d’instal·lacions, garantint el control sobre el disseny projectat, la funcionalitat i el funcionament, així com la qualitat del resultat final aconseguit.
En el camp de la indústria GARRIGA ENGINYERS ofereix serveis integrals en la construcció d’edificis industrials, des del disseny inicial a la posada en servei de les noves instal·lacions, realitzant un seguiment exhaustiu en totes les seves vessants: redacció de projecte, obtenció de permisos i llicències, anàlisis i selecció d’ofertes, seguiment tècnic-econòmic, direcció facultativa de les obres, i finalment disseny i legalització de les activitats industrials a implantar. A més, GARRIGA ENGINYERS ofereix a les industries serveis d’assessorament a nivell energètic i mediambiental, a més de la tramitació dels expedients de legalització mediambientals i de les instal·lacions que disposin, així com la tramitació de subvencions davant els organismes oficials.
Finalment, en el sector de l’obra civil, GARRIGA ENGINYERS ofereix serveis d’assessorament, càlcul, disseny i control de l’execució de les infraestructures urbanes a dotar en projectes d’urbanitzacions (enllumenat exterior, xarxes d’electricitat de distribució en Mitja i Baixa tensió, xarxes de distribució de telecomunicacions , xarxes de distribució d’aigua, xarxes de clavegueram, xarxes de distribució gasos combustibles), bàsicament a estudis d’arquitectura, d’enginyers de camins o agrònoms, constructores, promotores, així com a organismes i institucions publiques.

Imágenes y vídeos

Reserva un parking cerca de aquí

0  opiniones de la comunidad


Cargando comentarios. Espere, por favor.