+20 años con

Información y servicios de Áridos Do Mendo

  • Fabricación de hormigón.
  • Planta de áridos.

Actividades

  • Áridos

Acerca de Áridos Do Mendo

Áridos do Mendo S.L. é unha empresa dedicada á investigación, extracción e beneficio de recursos mineiros, así como á fabricación de formigóns.

Actualmente desenvolve a súa actividade na explotación mineira denominada Urxeira Fracción 1ª (nº 2632.1), da que é titular.

Áridos do Mendo S.L. explota a ceo aberto e ininterrompidamente dende 1985, un xacemento de orixe fluvial, ubicado sobre as terrazas do río Miño.

Os materias beneficiados son principalmente areas e gravas, así como ouro e outros minerais densos.

Os áridos obtidos, son comercializados principalmente para a fabricación de aglomerados asfálticos e formigóns, e dada a súa alta calidade, son especialmente apropiados para o seu emprego na construcción de estradas e estructuras de formigón.

Produtos:

Os nosos materiais, de gran calidade, serven de materia prima na fabricación de formigóns e aglomerados asfálticos de recoñecida factura.

Áridos para formigóns, morteiros, mesturas bituminosas e capas granulares.
Formigóns.
Produtos especiais
Ouro.
Ilmenita.
Circón.
Monacita.

Servizos:

Instalacións
Planta fixa de lavado, machaqueo e clasificación de áridos.
Planta móbil de lavado, machaqueo e clasificación de áridos.
Planta de fabricación de formigón.
Planta de concentración e refino de minerais densos.
Planta de fabricación de aglomerado asfáltico en quente.
Laboratorio de investigación e ensaios de calidade de áridos e formigóns.

Outros servicios:
Servicios de xestión e valorización de lodos e serríns procedentes do serrado e corte de pedra ornamental (LER 010413).
Transporte de áridos.
Acreditacións:
Marcado CE de áridos.

Áridos Do Mendo es una empresa que fue constituida el 18/01/1986 bajo la forma social de SOCIEDAD LIMITADA y cuyo CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se corresponde con la actividad: Extracción de gravas y arenas, extracción de arcilla y caolín. Cuenta actualmente con una plantilla de de 10 a 50. Su capital social es de más de 100.000€. Actualmente, su facturación se encuentra en el rango de entre 1.000.000€ - 2.500.000€.

Información financiera y mercantil

  • Fecha de constitución: 18/01/1986
  • Forma social: SOCIEDAD LIMITADA
  • Actividad CNAE: Extracción de gravas y arenas, extracción de arcilla y caolín
  • Rango Nº empleados: de 10 a 50
  • Rango de facturación: 1.000.000€ - 2.500.000€
  • Rango del capital social: más de 100.000€

Imágenes y vídeos

Actividades relacionadas

hormigón (fabricación).

0  opiniones de la comunidad


Cargando comentarios. Espere, por favor.